Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej I edycja – 2014 rok.

O kampanii

W celu zapewnienia wygody i komfortu podróży pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie, sukcesywnie dokonuje się wymiany starego taboru na nowy niskopodłogowy z klimatyzowanym wnętrzem, systemem monitoringu, podjazdem dla wózków inwalidzkich. Nowe pojazdy wyposażone są m.in. w wyświetlacze i głosowe zapowiedzi przystanków. Dzięki temu komunikacja miejska jest coraz bardziej przyjazna.

Niezależnie od tych udoskonaleń jakość podróży zależy od samych pasażerów, dlatego połączenie działań społecznych z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi sprawi, że pasażerowie rzeczywiście odczują większy komfort podczas podróżowania komunikacją miejską.
1


W maju 2014 r, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Miejskiej Zakłady Autobusowe, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, Koleje Mazowieckie, a także Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy rozpoczęły kampanię społeczną „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”.


Cele kampanii:

 • Kształtowanie postaw wzajemnej życzliwości i zrozumienia podczas podróży komunikacją miejską.
 • Zrozumienie pasażerów, zwłaszcza tych o specjalnych potrzebach (kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, osoby starsze).
 • Przypomnienie prawidłowych zasad podróżowania komunikacją miejską.
 • Uwrażliwienie pasażerów na stosowanie drobnych i miłych gestów wobec siebie nawzajem w środkach transportu publicznego w Warszawie.
 • Wypracowanie wspólnie z pasażerami nowego standardu podróżowania komunikacją miejską.Ważnym elementem całej kampanii było angażowanie warszawiaków do aktywnej życzliwości, pierwszym krokiem w tym kierunku był :

 • Wielki Piknik Rodzinny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Warszawiacy tłumnie przybyli i chętnie brali udział we wszystkich zorganizowanych aktywnościach. Podczas imprezy odbyło się wiele zabaw i gier promujących życzliwość, a na zakończenie pikniku odbył się koncert artystów Teatru Muzycznego Roma.
 • Następnym krokiem w kierunku życzliwości była Gra Miejska jaka odbyła się podczas Dni Transportu Publicznego, w trakcie jej trwania uczestnicy musieli wykazać się życzliwym zachowaniem , kreatywnością, a także wiedzą o komunikacji miejskiej. Chętnych do udziału w grze było więcej niż samych miejsc, dla przypomnienia gra była przewidziana dla 200 ochotników, którzy dzielnie walczyli o każdy punkt.
 • Podczas Warszawskiej Linii Edukacyjnej przypominaliśmy młodzieży szkolnej o życzliwym zachowaniu podczas podróży komunikacją miejską. Warszawska Linia Edukacyjna to lekcje prowadzone w tramwaju z zakresu bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej oraz życzliwego zachowania się podczas podróży.

Bez nazwy-10


O życzliwym zachowaniu podczas całej kampanii, przypominały grafiki z 7 głównymi przekazami. Każde hasło kampanii posiadało inny komunikat, zaś sama grafika była prosta i przejrzysta.

 • Proszę, ustąp mi miejsca.
 • Dziękuję, że zapytałeś czy pomóc mi wsiąść.
 • Dziękuję, że dyskretnie rozmawiasz przez telefon.
 • Proszę, zdejmij plecak.
 • Dziękuję, że przy mnie nie palisz nawet …e-papierosa.
 • Proszę, daj mi wysiąść, zanim wsiądziesz.
 • Korzystam, jadę więc szanuję.


Efekty kampanii.

Z przeprowadzonych badań wśród mieszkańców Warszawy w listopadzie 2014 r., wynika, że 86 % respondentów oczekuje kampanii społecznych kształtujących postawy pasażerów.
Dodatkowo na przełomie 2014 i 2015 r. Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy przeprowadziło badania jakościowe dotyczące kampanii, respondenci ocenili, że:

 • Zauważalność kampanii jest dość wysoka – nawet osoby, które na co dzień nie korzystają z komunikacji miejskiej, znają plakaty oraz widziały komunikaty na monitorach w pojazdach komunikacji miejskiej.
 • Kampania oceniona jest jako istotna – mówi o ważnych problemach, które na co dzień spotykane są w komunikacji miejskiej.